Ds. Samuel J. Heine

Samuel J Heine, beter bekend as Sam, is gebore op 19 Julie 1965 in Ladysmith Natal, waar sy familie op Weenen geboer het. Op 6 jarige ouderdom het hy by 'n Konferensie van die Christelike Gereformeerde kerk sy lewe aan Jesus oorgegee. Hierdie realiteit sou eers jare late 'n nuwe wending neem as hy in die weermag die roeping ontvang om teologie te gaan studeer. Vir sewe jaar is hy Teologiese student by die Teologiese Fakulteit van die NG kerk by TUKS, waar hy die grade BA teologie en BD teologie ontvang.


As CSV spanleier vir die Fontain Bleau Jeugspan (1993) besoek hulle verskeie skole in dele van die ou Transvaal, Wes van die N1. Hy is 'n jaar en 'n half proponent in Witbank Vallei. Hy word bevestig in sy eerste gemeente Blinkpan in Oktober 1995, waar hy 12 jaar werksaam is. In hierdie tyd voltooi hy ook die grade MDiv in Pastorale gesinsterapie (1998) en sy Honeursgraad in Sielkunde (2007). In 2007 doen hy sy internskap by UNISA se Studente Buro waarna hy by die HPCSA registreer as Geregistreerde Terapeut (Registered Counsellor). Vanaf Augustus 2007 tot vroeg in 2016 is hy leraar in Kinross NG gemeente.


Hy trou met Kumi Visagie in Januarie 1998 en uit hierdie huwelik is Mienke (2000) en Rijn (2003) gebore. As gesin hou hul van kamp en stap. Hul geniet ook "investigative series"soos Bones, Hawai50 en NCIS.


Sam fokous deurentyd in sy bediening op die beginsels van 1 Korintiërs 2:1-5 om die boodskap van Christus as die gekruisigde te verkondig. Bekering is die begin van die geestelike reis met God, maar wat belangrik is vanaf hierdie punt verder, is die reis om geroepe te leef (1 Tim 4:6-10), met ander woorde om vrugte te dra wat by ons bekering pas. Dit het hom op 'n geestelike reis geplaas van die Geestelike Dissiplines of geestelike oefeninge om geloofsgroei te bewerk.


In Augustus 2015 begin hy met "Faith2Live: Faith to live Vocationally - Geloof om geroepe te lewe".

Dit sal die program wees wat hy ook dan aanbied vanaf Augustus 2016 op Rainbow Gospel Radio.
 

My program op Rainbow Gospel Radio

Vrydag  08:00 SA Tyd

Uit my album ....

Sam & Kumi

Sam & Kumi

Sam, Kumi, Mienke & Rijn

Sam, Kumi, Mienke & Rijn

351.jpg

351.jpg

Mienke, Rijn, Kumi & Sam

Mienke, Rijn, Kumi & Sam

Wysheid op 'n pakkie suiker

Wysheid op 'n pakkie suiker