Die Boeke van die Bybel

In Genesis is die wêreld deur God, die Skepper, gemaak

En in Exodus het Sy volk van slawerny vrygeraak

Levitikus bevat die wet en wat dit vir die lewe sê

Terwyl Numeri baie klem op geslagsregisters lê.

In Deutonomium hoor ons van God se kragtige hand

En in Josua van Israel in die beloofde land.

Rigters vertel van Simson, kragteloos en blind

Terwyl Rut as vrou by God ‘n welgevalle vind.

In die boeke van Samuel lees ons van manne van naam

So ook in Konings as ons dit reg verstaan.

Kronieke vertel hoe Juda in ballingskap gaan

Waarna God deur Esra vir hul die pad na vryheid baan.

Jerusalem se mure word in Nehemia herbou

Terwyl bose planne in die boek Ester ontvou.

Job leer ons hoe gelowiges beproewing moet hanteer

En Psalms hoe ons God met woord en daad moet vereer

Spreuke is vir gelowiges soos ‘n kosbare pêrelstring

Terwyl Prediker raad gee hoe om die lewe reg deur te bring

Hooglied vertel van die liefde, rein en geslaagd

En Jesaja van die komende Jesus gebore uit ‘n maagd

Jeremia is by uitstek die waarskuwende profeet

 

Terwyl Klaagliedere vertel van mense wat niks daarvan wou weet

Esegiël word deur God met hemelse gesigte besoek

So ook Daniël teen die einde van die boek

Hosea vertel van onreg, oordeel en skade

Terwyl Joël gewag maak van God se ewige genade

Amos word tussen sy skape tot profeet geroep

En Obadja neem Edom sterk onder die loep

Jona vertoon ‘n Christus wat na drie dae op sou staan

Terwyl Miga profeteer dat Juda nooit onder sou gaan.

Nahum verklaar dat Nineve in die oordeel nie staande sou bly

En Habbakuk dat die Chaldese ryk spoedig einde sou kry

Sefanja waarsku die Jode om hul te bekeer en ‘n voorbeeld te stel

Terwyl Haggai profeteer van ‘n tempel in ere herstel

Sagaria profeteer van Christus se komende heersersbesluit

Waarna Maleagi die Ou Testament met 55 verse afsluit

 

Die vier Evangelies - Mattheus, Markus, Lukas en Johannes 

aangrypend en gepas

Vertel ons hoe Jesus se lewe op aarde was

Handelinge vertel ons van die werk van die Heilge Gees in die kerk

Terwyl Romeine getuig dat God Sy kinders versterk

In Korinthiërs praat die apostel hard en getrou

Terwyl Galasiërs sê dat God sy kinders onderhou

Efesiërs en Filippense sê waarin gelowiges hul nooit moet begeef

En Kolossense om altyd met die oog op die naderende ewigheid te leef.

Thessalonicense vertel dat Jesus eendag weer gaan kom

Terwyl Timotheus en Titus die Christelike weg treffend opsom

Filemon vertel van gelowiges se liefde so groot

En Hebreërs van geloofshelde enig in hul soort

Jakobus sê geloof sonder werke is dood en sonder handel

En Petrus watter weg gelowiges moet bewandel.

In sy sendbriewe sê Johannes dat ons broederliefde moet bedryf

Terwyl Judas ‘n komende oordeel beskryf

Openbaring vertel ons breedvoerig van hierdie wonderlike dag

Waarop ek en jy elke dag moet wag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/65
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...