Ben Loubser

In 1974 word Ben Loubser geroep deur God met een duidelike opdrag,  jy is “Die Voice van God” vir ‘n verlore gaande wêreld in ‘n praktiese verstaan taal wat mense van alle tale sal wil hoor en mee kan assosieer.


Ben word op baie verskillende wyses oor baie jare deur die vyand verhinder om sy opdrag as die “Voice” te kan uitleef.  Op ‘n paar geleenthede draai hy ook voor die dood om waar God deur Sy genade verhoed dat die vyand hom uit die weg ruim.


Sy lewe begin regtig vorm aanneem  nadat God hom sy grootste aardse geskenk ooit gegee het “made in heaven specially for Ben Loubser” haar naam is Francis Wales.  Hulle tree in die huwelik en drie kinders is die gevolg van ‘n mooi en liefdevolle verhouding.  Bennie eerste, sterf as baba met ‘n longkwaal.  Ben en Francis  het die voorreg om Rozanne en Francois in die vrese van God met voorbeeld en liefde groot te maak.  Hul word geseën met nog ‘n wonderlike seun as Ian met Rozanne trou en twee jaar later word hulle eerste kleinkind ‘n dogter Leané deur God se genade gebore.


Onder leiding van Freddie Fourie en later Pastoor Johan Uys, raak Ben sterk bewus van sy roeping as dienaar en Herder vir God se kudde.  Deur God is daar drie mentors in Ben se lewe.  Die insette van hierdie mense verander sy hele uitkyk op die lewe, rus hom toe met Godelike kwaliteite asook die selfvertroue wat hy nodig gehad het om ‘n kwaliteit instrument vir God te kan wees.

 

Advokaat Freddie Delport is mentor, pa figuur maar ook lewenslange vertroueling en vriend.  Dr. Danie Reyneke se positiewe en opgewonde manier waarop hy Ben as die”Voice” van God geïdentifiseer en aangemoedig het, begin gou afdruk op Ben se erkenning van sy roeping plaas.  Dr. Sam Fourie begin ‘n baie groot hervorming nadat hy Ben begin skool en met vertroue toerus om prediker, as die “Voice” van God se Woord op verskeie terreine, te wees.  


Na tien jaar, nadat Ben halfpad deur matriek skool verlaat het omdat hy nie fondse gehad het om as NG Predikant te gaan studeer nie, voltooi hy sy matriek deur Sukses Korrespondensie Kollege, daarna studeer hy B-Com by UNISA en Gradieer met Ekonomie as hoofvak.  In 2003 word Ben op wonderbaarlike wyse as Presiderende Pastoor van die AGS Jesus is Lig, Eastvale, Springs beroep en aangestel.  Waar deur God se liefde en genade herlewing plaasvind.  Alle eer en verheerliking aan God, dat Hy uit niks , iets soos die “Voice” van God laat ontwikkel het.  Ons loof God en pleit dat Hy altyd ten volle in beheer sal wees oor elke gedagte asook Woord wat Ben sal dink of sê.

My program op Rainbow Gospel Radio

Uit my album ....

Maandag & Donderdag 17:00 SA Tyd

Jesus by die Braambos

Jesus by die Braambos

Brandende braambos

Brandende braambos

Sterretjies

Sterretjies

Loof Koning Jesus

Loof Koning Jesus

Ere aan die Vader

Ere aan die Vader

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Pappa word bederf

Pappa word bederf

Past. Ben en Francis

Past. Ben en Francis

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Kontakbesonderhede

Kontakbesonderhede

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Hallelujah

Hallelujah

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Past. Ben en Francis Loubser

Past. Ben en Francis Loubser

Past. Ben en Francis Loubser

Past. Ben en Francis Loubser

Past. Ben en Francis Loubser

Past. Ben en Francis Loubser

Past. Ben en Francis Loubser

Past. Ben en Francis Loubser

Jesus is Lig

Jesus is Lig

Past. Ben en Francis

Past. Ben en Francis

Past. Ben en Francis Loubser

Past. Ben en Francis Loubser

Kruiskyk

Kruiskyk

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Past. Ben Loubser

Jesus is Lig

Jesus is Lig

Past. Ben en Francis

Past. Ben en Francis

Familie

Familie

Past. Ben en Francis

Past. Ben en Francis

Braambos

Braambos

Braambos

Braambos

Mighty Men

Mighty Men

Mighty Men

Mighty Men

Mighty Men

Mighty Men