Alida Schabort

 

Ek is baie lief vir God en ook vir my man en kids. So met die jare het die besef ook al hoe meer op my neergedaal, dat ware liefde slegs kan kom vanuit jou verhouding met God en die daarmeegepaardgaande  openbaring  van God as Liefde.

 

Daarom kan ek myself vandag aan julle voorstel as geliefde van God en as dogter van God. Ek neem hierdie posisie onomwonde in met alles in my. Want dit is my erfdeel;- my grondgebied  wat God vir my in Jesus gee;-om dit so te stel. Sy woorde van liefde het my ore en hart oopgemaak vir Sy liefde  en ek het besef dat dit is wat God doen.  Van voor die grondlegging van die aarde spreek God reeds woorde van liefde; woorde van liefde waaruit ek en jy gebore is en later manifesteer die WOORD, LIEFDE self hier in ons midde; Jesus. Sodat almal die geleentheid het om te kan sien hoe ware liefde lyk. Hierdie Woord spreek steeds elke dag woorde van liefde uit oor die hele wêreld. Dit is so wonderlik om in gedagte te hou dat God se Woord nooit leeg na Hom toe terugkeer nie. Sy liefde bereik dit waarvoor Hy dit uitstuur. En dit is vir die redding en vrymaking en genesing van die wereld.  Vanuit hierdie plekkie getuig ek graag van Jesus.

 

Deur die jare het ek baie geleer binne die gestruktureerde kerk en ook buite die gestruktureerde kerk.  Vir die afgelope 2 jaar was ek betrokke by ons plaaslike radiostasie ( KSFM 94.9 ), wat ongelukkig nou gesluit is weens probleme met lisensie. Hierdie betrokkenheid het my die krag en die waarde van die radio as evangelisasie medium laat besef. Ek het begin met n oggendprogram ( Appels van Goud) 1x per week wat gou uitgebrei het na die oggendoordenking 6 dae per week. Ek het ook die voorreg gehad om vir n jaar lank deel van die radio se direksie te kon wees. Net voor die sluiting van die stasie het ek ook begin met die volgende programme: [ The heart of the matter;- geselsprogram] ; [ Stap saam deur die Woord;- Bybelkennis];- [ Gebedsverso eke]; [Koepel harte;- ondersteuningsprogram ]

 

Dit is my geloof dat ons Jesus strate toe moet vat. Daarom neem ek sporadies deel aan bid vir die mense by die hospitale; klinieke en van huis tot huis in die townships.  Het inisiatief geneem en 'n jaar lank tydens paasfees; pinkster; tafel gedek en kosgekook vir haweloses en iemand gevra om 'n woord van liefde met hulle te deel.

 

Die Parys gemeenskap lê my na aan die hart. Dit is vir my heerlik om 'n saal te kry op 1 van ons 2 golfbane en om dan die mense van die gemeenskap te nooi om bedien te word deur mense wat die Here my op die hart lê.

 

Dit was ook my voorreg om in 2015 deel te wees van 'n span wat 'n baie suksesvolle uitreik gereel het in Tumahole.  Daar was 'n span van 12 pastore uit daardie gemeenskap betrokke.  Van hulle was deel van die radioprogram The Heart of the Matter.  Ons bid steeds sporadies saam en vertrou op die Here vir uitvoerbare planne om die armoede in ons gemeenskap te help verlig.

 

Wat media verkondiging van Die Woord aanbetref hou ek my die afgelope ruk besig met 'n Blog: www.daagliksebrood.org.za.  Die audioboodskap is elke dag beskikbaar op Soundcloud.

 

Radio is 'n wonderlike medium en dit is met opgewondenheid dat ek deel word van die Radio Rainbow Span. Baie dankie vir die geleentheid.

My program op Rainbow Gospel Radio

Donderdag 09:00  SA Tyd

Uit my Album