Email us:

nico@rainbowgr.com 

  • Facebook Social Icon

WEBMASTER:

Prof. Dr. Anne-Marie Botha

Ek is Prof. dr. Anne-Marie Botha.  My nooiensvan was Coetzee, en ek is die laatlam van vyf, waarvan vier boeties is. 

Ek is gebore in Krugersdorp op 7 Mei 1968.  Ek het my skolastiese loopbaan op die ouderdom van vyfjaar begin, by Laerskool Ebenhaeser, ek het my hele laerskoolloopbaan daar voltooi.  Ek is daarna bevorder na Hoërskool Jan de Klerk waar ek tot standard nege gevorder het. 

 

Voordat ek kon dink aan Matriek, het ek my lewensmaat, Jacobus Adriaan Hendrik Botha, ontmoet wat nie langer vir my wou wag nie.  Ons is in Februarie 1985 verloof, (op daardie stadium was my moeder siek in die hospitaal, en het ons besluit om sommer by haar in die hospitaalkamer in teenwoordigheid van my vader verloof te raak.) en op 27 April 1985 in die Gemeente van Christus, is ons in die huwelik verbind.

 

Van die heel eerste beroepe wat ek opgeneem het was vrou, mamma en tuisteskepper. 

Ek is die trotse moeder van drie pragtige kinders  Adriaan, Yolandi en Antionette Botha.  Ek het ook ouma geword van die mooiste kleinseun op die planeet, klein Adriaan Zander Botha.  Hy was nou die 30ste Januarie 2016 een jaar oud.  Ons is so dankbaar vir die HERE vir die pragtige vrou wat Hy vir ons seun Adriaan gegee het. Ons kon nie vir 'n beter skoondogter gevra het as Nadia van Rensburg Botha nie. Hulle baba, Adriaan Zander Botha is die ligstraaltjie in ons familie se lewens. 

 

Antionette is byna ses-en-twintig jaar oud, en is breingestrem.   Ons gaan van dag tot dag voort, deur die genade van die Here en die krag wat Hy ons elke dag gee, sonder dit sou als tevergeefs wees en ons dit nooit tot hier kon maak nie.

 

Ek werk baie jare al vir die Here, en ek weet verseker dat Hy my na hierdie hoë diens geroep het toe ek nog ongevormd in my moederskoot gelê het.

Dis my passie.  Dis die asem in my longe, die bloed in my are, en die klop van my hart.   Ek is wedergebore op 19 Augustus 1990 en is Gedoop op 31 Desember 1990.  Sederdien het ek verskeie bedieninge onder die kosbare leiding van die Heilige Gees opgeneem en dit onder die Genade en Gesag van die Drie-Enige-God gedoen. 

Ek is as voltydse Berader aangestel deur Council for Councellors SA as ‘n Spesialis Berader.  Ek is deur Maranata Aanbidding Sentrum georden as Pastoor.  Ek doen voltydse opleiding as Professor, Mentor en Tutor, vir Trinity International Bible University in samewerking met Christian Leadership Academy.  Ek lei individue op wat in die Bediening belangstel.  My Kampus is geleë in Helikonpark, Randfontein.

 

My droom van die begin af was om vir skares te preek.  Maar my skare was volgens my so groot soos ‘n rugbyveld……maar God se droom vir my was die uithoeke van die aarde.  Nooit sou ek ooit so groot kon droom nie.  Ons dien ‘n awesome God, wat in elke behoefte van die mens wil voorsien.

Ek het berge van getuienisse, wat die Here vir die Botha-gesin gedoen het, en hoe ons alreeds in die vormingsproses van die eindproduk was en ons dit nie eens gewaar het nie..  Maar ek sal dit so oor die loop van tyd met u deel.

 

Ons was vir byna dertigjaar verbonde aan Lede in Christus Gemeente in Krugersdorp Quelleriepark en in Randfontein Helikonpark.  Ons sal werk vir Jesus Christus tot die skadus daal en ook wyl die skadus daal, tot Hy ons kom haal. 

 

Ek wil van die geleentheid gebruik maak om die volgende bedankings te doen:

Heel eerste aan die GROOTSTE…..Ons Drie-Enige-God, wat op so unieke wyse in my lewe gewerk het, om my op die weg te bring, waar ek Sy volheid volkome kan begin geniet.  Dan aan my man, wat vir al die jare by my van die begin af staan en help waar hy kan. (By ‘n volgende geleentheid sal hy sy getuienis bring, van die verskriklike mynongeluk waar die Here hom aan die lewe gehou het, waar hy sonder ledemate in sy eie bloed onder rotse gelê het…..)

Dan aan Ebeth Loots wat die instrument in God se hand was om my na hierdie Sending organisasie te lei en veilig af te lewer.  En laastens aan Nico en Corne en hulle seun, dat hulle my ingeneem het, en hierdie SAAK VAN GOD saam met hulle, die span en omroepers van Radio Gospel Radio vorentoe die wêreld in te vat, en so die Siele uit die Hel te ruk en hulle die evangelie aan te bied en dan veilig in God se hand te plaas.

 

Dit is so klein stukkie van wie ek is.  Baie dankie vir elkeen  wat bereid is om saam met my te werk.

 

Jesus Liefde

 

Anne-Marie Botha

Programme op Rainbow Gospel Radio

Vrydag  15:00 SA Tyd

Woensdag 10:00 SA Tyd

Uit my album ....

Kliek op die foto om meer te lees van CLA